Illustration över Sveriges högst och lägst ansedda företag 2023

IKEA ohotad etta, Tesla står för största tappet – Sveriges högst och lägst ansedda företag 2023

IKEA är fortfarande ohotad etta på tronen och det kinesiska klädföretaget Shein ligger i botten. Det visar den senaste undersökningen av Reputation and Trust Analytics som avslöjar hur svenska folket rankar företags anseende. Tesla har rasat mest följt av Spotify som förra året låg tvåa på listan och nu hamnar på delad sjunde plats. I botten med lägst anseende finns en nykomling – byggbolaget SBB.

De genomsnittliga poängen har sjunkit i år, vilket troligen kan kopplas till det allmänna världsläget. Dels handlar det om en mörkare syn på allt, dels om att det krävs mer av företagen för att vi ska lita på dem. Det är femte året i rad som mätningen genomförs och trenden är tydlig.

– Människor söker trygghet och transparens snarare än äventyrlighet och innovation, det syns också på vilka företag som hamnar högt på listan. Vi kan också se att anseendet blir allt viktigare för företagens långsiktiga framgång, säger Helene Foxberg på Reputation & Trust Analytics.

Påverkade av konflikter

IKEA minskade sitt anseende något under 2023. Likväl är de överlägset starkast på toppen. Spotify har tappat rejält och hamnar på en delad sjunde plats, men största tappet står Tesla för.

– När första mätningen i Sverige gjordes 2019 hade Tesla ett gott anseende och förra året låg de på plats sex på topplistan. Deras rating har rasat rejält i spåren av avtalskonflikten och minskat förtroende för Musk, och de ligger nu i stället på listan över företag med lägst anseende, säger Ingrid Landahl, grundare av Comma, experter på krishantering och företagskommunikation.

Undersökningen bygger på vilka företag svenska folket spontant kommer att tänka på när de får frågan om vilka som har högt och lågt anseende. Därefter får respondenterna svara på frågor huruvida de kan tänka sig att söka jobb hos, investera i eller köpa företagets produkter och tjänster. På så sätt kan sambandet mätas mellan anseende, intressenters beteenden och företagets långsiktiga konkurrenskraft.

Ansvarstagande är den dimension av anseendet som har störst påverkan på svenska intressenters förhållningssätt.

– Den årliga undersökningen visar att hållbarhetsfrågorna fortsätter att öka i betydelse för svenska allmänheten. Här behöver företagen bli ännu bättre att berätta om sitt arbete samtidigt som det gäller att balansera rätt för att inte anklagas för greenwashing, säger Ingrid Landahl.

Inte bara konsumentföretag på allmänhetens lista

På topplistan återfinns tre bolag som inte vänder sig till konsumenter: ABB, Scania och nykomlingen SKF.

– Det är uppenbart att vi är stolta över våra industriföretag i Sverige eftersom de nämns spontant i undersökningen och får så goda betyg. Det visar också att man kan skapa en stark relation till ett företag som man inte möter i vardagen som konsument, utan som mer bygger på vad man läser och hör om det, säger Ingrid Landahl.

SBB nya i botten

Bland de tio lägst rankade företagen finns tre nykomlingar: SBB har efter ett finansiellt stålbad och många turer i media kvalat in på den föga smickrande listan, Lundin Energy har röstats in igen, trots ny inriktning på förnybar energi och namnbyte till Orrön Energy AB, något som visar att den informationen inte nått allmänheten. Även H&M har dykt upp på listan även om de inte ligger sämst till.

I absoluta botten hittar vi det kinesiska modeföretaget Shein och strax ovanför dem ligger PostNord som legat på ungefär samma nivå sedan 2019.

– Ett lågt anseende påverkar faktorer som försäljning, möjligheten att rekrytera och att locka investerare. Det blir helt enkelt svårare och dyrare att driva verksamhet, säger Helene Foxberg på Reputation & Trust Analytics.

Metodik

Reputation and Trust Analytics använder en datadriven metod för att kartlägga företags anseende och analysera hur anseendet påverkar intressenternas beteende. Analysen av företag på svenska marknaden är den fjärde i ordningen och baseras på att 3 509 svenskar spontant har valt vilka företag som de tycker har högt eller lågt anseende. Respondenterna har sedan genom 7 928 genomförda undersökningar fått ranka anseendet i åtta dimensioner, bland annat ledarskap, innovationsförmåga och ansvarsfullhet. Därefter har frågor besvarats om i vilken utsträckning man är villig att stötta företaget, såsom vilja att köpa produkter och tjänster, investera eller söka jobb. På så sätt etableras ett mätbart samband mellan anseende och förutsättningar att verka på marknaden.

Källa: Reputation and Trust Analytics 2023 
Läs mer om Reputation and Trust Analytics: https://reputationandtrust.com/
Läs om förra årets lista här

För mer information kontakta:
Helene Foxberg, Senior Advisor, Reputation & Trust Analytics. 
+46 73 556 6926
helene.foxberg@reputationandtrust.com

Ingrid Landahl, grundare och vd, Comma
+46 70 657 3334
ingrid@comma.se


Om Reputation & Trust Analytics:
Reputation & Trust Analytics hjälper företag och organisationer att mäta, förstå och hantera sitt anseende. Genom vår evidensbaserade och datadrivna metod kan vi visa vilken påverkan anseende har på förtroende och agerande hos intressenter, och hjälpa organisationer att driva sin verksamhet insiktsdrivet i en mer konkurrenskraftig och hållbar riktning. Reputation & Trust Analytics är dotterbolag till finska T-Media, som introducerade undersökningsmodellen 2013. Sedan dess har den använts mer än 2 000 gånger världen över och nyttjas av samtliga universitet i Finland, 20 av Finlands 25 största företag, och många statliga organisationer. I Sverige öppnade Reputation & Trust Analytics sitt lokala kontor 2024.

Om Comma:
Comma är en kommunikationsbyrå med fokus på Corporate Communications. Vi hjälper företag och organisationer att kommunicera tydligt och slagkraftigt, bygga och underhålla ett gott anseende, hantera kriser och att driva förändringar. Comma grundades 2004 och våra kunder och uppdrag finns inom näringsliv, organisationer och politik. Comma har samarbetat kring anseendemätningen Reputation & Trust på svenska marknaden sedan 2019 och använder undersökningen i arbetet för sina kunder.