2Secure

Nytt samarbete mellan Comma och säkerhetsföretaget 2Secure

Det finns många sätt att arbeta med sitt anseende. Ett av de viktigaste är att hela tiden ligga steget före, bland annat genom att ha en omfattande och aktiv omvärldsbevakning. Säkerhetsföretaget 2Secure har specialiserat sig på denna tjänst och Comma har nu inlett ett samarbete med dem.

–  Vi bedriver en omvärldsbevakning 24 timmar om dygnet, 365 dagar om året, vilket innebär att våra analytiker i tidigt skede kan upptäcka trendbrott, avvikelser och/eller direkta risker i realtid. Det handlar om att hitta relevant information på ett tidigt stadium och att kunna använda denna för att förutse händelser. Nu tror vi på att skapa mervärden genom att kombinera denna tjänst med PR och kommunikation, säger Charlotte Brodin, analytiker på 2Secure.

2Secure har ett verktyg för att automatiskt inhämta information som publiceras i öppna miljöer som exempelvis nyhetsmedia, digitala forum, sociala media och övriga digitala plattformar. Genom att bearbeta ”social big data” på 28 olika språk skapas ett beslutsunderlag som baseras på exponering, spridningsmått, sentiment, känslouttryck, källursprung, geografisk lokalisering och demografisk data.

– Vi använder oss förstås redan av omvärldsbevakning i vårt kommunikationsarbete, precis som många andra, men 2Secures verktyg tar det ett steg längre. För den som sysslar med risk- och krishantering är det ovärderligt att kunna ligga steget före. Tillsammans med vårt eget verktyg Crisis Pilot har man en kraftig grund att stå på, säger Jan Strand på Comma.