Crisis Pilot Group

Ny krishantering i flera nivåer

För två år sedan lanserade Comma den webbaserade krishanteringsappen Crisis Pilot. Nu finns  en utbyggd version för större och komplexa företag och organisationer som har behov av ett verktyg på flera nivåer – Crisis Pilot Group.

– Med den nyhetsförmedling i realtid som finns idag är ett snabbt agerande vid kris avgörande för resultatet. Krishanteringen måste påbörjas direkt när man får information om att något hänt, och här passar Crisis Pilot ypperligt. Vitsen är att man direkt, med ett knapptryck, kan larma sitt kristeam och börja jobba redan på väg in till krisrummet, säger Ingrid Landahl, vd på Comma.

Med ett huvudkonto för en krisgrupp på koncernnivå och underkonton för ytterligare kristeam i organisationen passar Crisis Pilot Group större företag och organisationer eller geografiskt spridda verksamheter. Den lokala krisgruppen har tillgång till sina egna krisplaner och checklistor men kan samtidigt kalla in stöd och dela information med central nivå vid behov.

Crisis Pilot fungerar på alla plattformar, från smartphone till dator. Krisarbetet kan skötas helt mobilt och alla i kristeamet får samma information oavsett var de befinner sig genom loggen.

Bland Crisis Pilots användare finns bland annat fastighetsförvaltare, spelbolag och butikskedjor.

 

 

För mer information eller demo, kontakta:

Malin Castwall Hanson

Epost: malin@comma.se

Mobil: +46 76 375 17 02