anseende under pandemin

Många företag har ökat sitt anseende under pandemin

Den 27 november höll Comma ett webbinarium där vi tillsammans med Riku Ruokolahti från T-Media presenterade årets lista över företagen med högst respektive lägst anseende i Sverige. Anseendemätningen bygger på verktyget Reputation&Trust som mäter sambandet mellan anseende och affärsnytta. Trots rådande pandemi visar årets mätning att många företag har stärkt sitt anseende. Och för svenska intressenter är det viktigare hur företaget uppfattas som arbetsplats, än själva produkten eller servicen de erbjuder. I

På 2020-års lista fortsätter IKEA att försvara förstaplatsen. Spotify har klättrat under året och byter därmed plats med fjolårets tvåa, Systembolaget, som istället hamnar på tredje plats.

Men hur fungerar då Reputation&Trust i praktiken – mätverktyget för anseende? Riku Ruokolahti, grundare av T-Media förklarar:

– Genom att mäta två olika sidor av anseendet, målgruppens uppfattning av bolaget och målgruppens agerande utifrån denna uppfattning, kan vi ta reda på korrelationen mellan de båda. Ditt anseende dikterar nivån av tillit som dina intressenter känner gentemot ditt företag och i förlängningen vilket stöd du får av dem, säger han och fortsätter:

 

– Vi ser att bolag som har ett konsekvent lågt anseende också tenderar att få svårt att överleva på längre sikt. Med ett dåligt rykte löper också dessa företag större risk att granskas av media, vilket ytterligare kan påverka deras anseende.

Arbetsplats och ansvarstagande viktigt för svenskar

Mätningen visar också vilken eller vilka dimensioner som har störst betydelse för intressenternas agerande. I Finland är det till exempel ”Products & Services” som väger tyngst medan det i Sverige är ”Workplace” som är viktigast, tätt följt av ”Responsibility”. Själva produkten eller servicen som företaget erbjuder kommer inte förrän på fjärde plats bland de viktigaste dimensionerna för svenska företags intressenter.

– I Finland värderas ”Responsibility” ungefär lika högt som i Sverige. Men relationen mellan pris och värde för produkten (products & services) värdesätts högst. Detta gäller även för en person som funderar på att söka jobb på bolaget. I Sverige väger ”Workplace” tyngst och då ställs istället frågor som ”hur är företaget som arbetsgivare? Hur agerar det? Vilket ansvar tar det?”, säger Riku Ruokolahti.

Anseende påverkar beteendet

Trots rådande pandemi och de ekonomiska svårigheter som följts av den, visar årets mätning att de flesta företag har ökat sitt anseende. Riku förklarar:

– Eftersom vi nu upplever pandemin på ett globalt plan, förändrar även detta folks uppfattningar och deras förväntningar i relation till företag. Företag hamnar på så vis i en ny situation, där de bedöms utifrån om de lyckas möta de nya förväntningarna eller inte. Detta har därför en direkt påverkan på företag eftersom deras rykte bygger på de upplevelser folk har.

Han understryker att det inte är pandemin i sig som har gjort att det genomsnittliga anseendet för bolag har ökat, utan företags förmågor att möta de nya förväntningarna. Pandemin påverkar också vilka företag som hamnar ”top-of-mind.” På listan syns detta där Willys har tagit sig in på 10-i-topplistan, och där även ICA finns med och har ökat sitt anseende något jämfört med i fjol.

Hör gärna av dig om du är intresserad av att veta mer om Reputation&Trust, hur ditt företags anseende ser ut och hur det påverkar intressenternas agerande.

Du kan även läsa mer om Reputation&Trust.