Tobias Bülow

Tobias Bülow

Senior advisor

Tobias är senior advisor och samarbetar med Comma inom investerarrelationer och koncernkommunikation genom att stötta noterade svenska och internationella bolag i deras kommunikation med kapitalmarknaden och finansrelaterad media. Han förespråkar transparent och tydlig kommunikation och tror på kraften i välformulerade budskap.

Med över 20 års erfarenhet och har han haft flera ledande positioner inom IR och koncernkommunikation från bland annat Mycronic och Elekta. Han har även ingått i koncernledningen för Gunnebo Industrier och Immunovia med ansvar för investerarrelationer och koncernkommunikation.

Tobias har en bred teoretisk bakgrund och är bland annat utbildad civilingenjör och civilekonom från Lunds universitet.

 

Specialistområden

– Investerarrelationer

– Finansiell kommunikation

– Koncernkommunikation

– Påverkansoperationer

– Transaktioner (M&A)