Jan Strand

Senior Advisor & Partner

Jan är senior advisor och expert på krishantering och proaktiva medierelationer. Hans uppdrag sträcker sig från produktion av debattartiklar till medieträningar och akut krishantering. Han har medie- och kristränat en lång rad ledningsgrupper, VD:ar och tusentals andra med ansvar för att representera sin organisation utåt. Jan är en efterfrågad rådgivare inom konceptutveckling och profilerande kampanjer där han fungerar både som bollplank och idéspruta. Han håller även kurser i presentationsteknik och effektivt skrivande.

Jan har bakgrund som journalist och tillbringade sin huvudsakliga journalistiska karriär som reporter på Expressen. Sedan 1999 arbetar Jan som kommunikationskonsult med fokus på medierådgivning och krishantering.

Jan är utbildad journalist från journalisthögskolan och har en fil.kand. i teoretisk filosofi från Lunds universitet.

 

Specialistområden 

– Krishantering

– Public Relations

– Medierelationer

– Reputation&Trust

– Utbildningar