Ingrid Landahl

Ingrid Landahl

Senior Advisor & Founder

Ingrid är Commas grundare och hon är expert på krishantering och förändringskommunikation. I sin roll som senior advisor hjälper hon organisationer med strategisk kommunikation för att bygga ett starkt anseende vilket bidrar till ett ökat förtroende och affärsmässig framgång. Ingrid är en efterfrågad rådgivare för att hantera kommunikationsrisker och uppblossande kriser på ett effektivt sätt.

Ingrid har en lång erfarenhet inom kommunikationsbranschen och har verkat inom ledande roller på olika byråer sedan 1996. Hon har även arbetat som marknadschef på Stockholm Water Foundation där hon bland annat lanserade Stockholms vattenpris på den internationella arenan.

Ingrid är civilekonom från Stockholms universitet.

 

Specialistområden 

– Krishantering

– Förändringskommunikation

– Reputation&Trust

– Kommunikationsstrategi och rådgivning