Anni Bölenius

3. Sveriges hemligaste myndighet i ett nytt kommunikationslandskap

Anni Bölenius, kommunikationschef på FRA, Försvarets Radioanstalt berättar om hur FRA aktivt arbetat med att förändra den offentliga bilden av en myndighet som tidigare var både ökänd och okänd. Och vad ska en bra krisövning innehålla?