krishanterare

Comma del i internationellt nätverk av krishanterare

Comma är nu med i Tala Communications internationella nätverk av krishanterare, The Crisis Experts. Det innebär att internationella företag med kort varsel kan få hjälp med krishantering på flera marknader, något som aktualiserats inte minst i samband med coronakrisen.

The Crisis Experts är ett globalt krisstödnätverk som sträcker sig över flera kontinenter, med erfarna medlemmar i bland annat Belgien, Sverige, Spanien, USA, Brasilien, Schweiz och Nya Zeeland.

– Att vara del av ett internationellt nätverk av krishanterare känns som ett steg i helt rätt riktning för oss och vi ser fram emot fler spännande internationella krisuppdrag och att jobba tillsammans med Andrew Baud och hans kollegor på Tala Communications, säger Ingrid Landahl, grundare av Comma.

Comma har lång erfarenhet av att arbeta med kända och okända kriser. Arbetet går i första hand ut på att undvika kris genom att hantera risker i ett tidigt skede. Men också att effektivisera organisationers krishantering genom att se över och förbättra krisrutiner, genomföra krisutbildningar och testa beredskapen genom olika typer av övningar.

– Organisationers krisberedskap skiljer sig väldigt mycket åt beroende på hur utsatta de är i sin dagliga verksamhet. Jag tror att det har blivit ett bryskt uppvaknande för en del när beredskapen nu testats i samband med corona, säger Ingrid Landahl.

Läs mer om Tala Communications och The Crisis Experts här.