Anna Näppa, employer branding, arbetsgivarvarumärke

26. Så bygger du (bäst) ditt arbetsgivarvarumärke

Anna Näppa, forskare vid Luleå tekniska universitetet och expert på employer branding berättar om hur företag kan bli bättre på att bygga sitt arbetsgivarvarumärke och vilka de vanligaste misstagen är. Hon pratar även om hur man kan arbeta med värderingar, varför man inte ska fokusera på att toppa olika rankinglistor och att hon ser ett stort behov inom den offentliga sektorn att arbeta mer med employer branding.