15 Aug Välkommen på frukostseminarium

Vad betyder den nya regionsindelningen för sjukvårdens leverantörer?

Den 2 september bjuder Comma in till ett frukostseminarium där en av sjukvårdens just nu viktigaste frågor ställs på sin spets. Tillsammans med en namnkunnig panel diskuterar vi vilka konsekvenser det skulle få om våra 21 självständiga landsting indelades i sex storregioner. Välkommen att delta i ett intressant samtal om svensk sjukvårds framtid!

Anmäl dig till info@comma.se för att säkra din plats.

Frukostseminarium