21 Nov Vad har du för anseende?

Skumpa, mat och trevligt umgänge – det fick de som tog sig till Commas höstmingel. Dessutom fick de några kloka tankar om anseende att ta med sig hem. För dem stod Sonja von Lochow från Kantar Sifo. 

Att känna till sitt anseende är en avgörande utgångspunkt i kontakten med kunder, medarbetare, partners och politiker. Sonja von Lochow sparkade igång mingelkvällen och talade med stor inlevelse för Commas gäster. Under rubriken Ett högt anseende – när er kommunikation gör affärsnytta presenterade Sonja flera handfasta råd som gav de närvarande något att ta med sig ut i sina organisationer och diskutera under kvällen. 

Kort beskrivet kan man säga att en organisations anseende i dag sätts mer än någonsin i centrum. Det räcker inte längre att ha en bra produkt eller en bra tjänst för att bli framgångsrik. Ett företag behöver även ha ett gott anseende för att kunna konkurrera på allvar. 

Mot bakgrund av detta har vi på Comma sedan en tid tillbaka ett nytt förhållningssätt i allt vi gör för våra kunder. Vi kallar det Reputation Management. Det innebär att vi hjälper våra kunder att just bygga upp, bibehålla – eller återuppbygga ett gott anseende. Allt detta gör vi med hjälp av det vi kan bäst – kommunikation. Och det finaste av allt, det går att mäta.