16 Dec Seminarium: Kommunikation på liv och död

bra6Vad finns det för likheter och skillnader mellan ett företags kommunikationsarbete och det som polisens förhandlare arbetar med? Vad kan vi som professionella i kommunikationsbranschen lära oss av någon som arbetar med kommunikation som verktyg för att rädda liv?

I torsdags fick Comma besök av Paul Hansson, chef för förhandlargruppen på polisens insatsstyrka i Stockholm. Han berättade om hur han och hans kollegor arbetar med kommunikation som verktyg för att rädda liv. Hur de med dialogen som vapen arbetar för att lösa potentiellt livsfarliga situationer, med allt från våldsamt dramatiska händelser till personliga tragedier.

Publiken fick bland annat ta del av verkliga exempel på situationer där Paul och hans kollegor med hjälp av kommunikation lyckats förhindra allt från självmord till gisslantagningar.