07 Feb Med anledning av Expressens chefredaktör Thomas Mattssons inlägg “Qatar Airways och svenska Comma”

Comma har som policy att aldrig uttala sig om eller för sina kunder, utan kundens expressiva tillåtelse att göra detta. En sådan policy är en förutsättning för att arbeta med de frågor vi gör.

Generellt kan vi säga att när det handlar om medial krishantering är Commas råd till våra kunder alltid baserade på principerna om öppenhet och transparens gentemot media. Grundregeln är att bemöta kritik och ge sin sida av saken. Om våra kunder gjort fel är vårt råd alltid att de bör rätta till misstaget och be om ursäkt för vad som inträffat.

Vad gäller vårt fortsatta samarbete med Qatar Airways är det naturligtvis något vi diskuterar och kommer att utvärdera. Men vi har också ett ansvar att hjälpa våra kunder när det blåser. Vi fattar inte beslut kring kundrelationer baserat på enskilda mediehändelser.

Har du ytterligare frågor kring detta, kontakta Jan Strand, delägare Comma. Tel: 070- 710 69 79