03 Jun Native advertising – hot eller möjlighet?

Native advertising är tveklöst en av de mest omtalade kommunikationsformerna i vår bransch just nu. Men vad är det egentligen? Och är det okej att använda? Bidrar det till de traditionella mediernas minskade trovärdighet? Eller innebär det, om det görs rätt, att mottagarna faktiskt känner ett ökat värde av sin mediekonsumtion?

 

Comma_Native_AdvertisingContent marketing är sedan länge ett etablerat begrepp inom kommunikationsområdet. Företag och organisationer producerar för målgrupperna intressant redaktionellt innehåll som sedan publiceras, oftast på egna plattformar och sprids i egna kanaler. Native advertising är en del av content marketing, och avser material som produceras för en specifik kanal för att passa in i den miljö där den publiceras. Detta kan i sin enklaste form exempelvis vara en redaktionell artikel som publiceras på redaktionell plats på en mediesajt, men som märks som sponsrat inlägg.

– Native advertising är omtvistat. Vissa anser att det undergräver mediernas trovärdighet, medan andra ser det som en möjlighet att förse sin målgrupp med intressant innehåll och därmed bygga avsändarens varumärke. Det enda som är helt säkert är att det är på stark frammarsch inom kommunikationsbranschen och att vi inte kan blunda för att det kommer att bli en självklar del av PR-arbetet, säger Lotta Berglin, seniorkonsult och delägare på Comma.

– På Comma har vi jobbat med native advertising under ett par år, men det är inte förrän under det senaste året som vi börjat se en ökad efterfrågan hos våra kunder. Det är dock fortfarande relativt kontroversiellt hos många. Det finns en oro för att det ska verka oseriöst att ”betala för sina artiklar” och för att man ska medverka till att medierna tappar i trovärdighet. Här har vi som PR-byrå ett enormt ansvar när det gäller den kvalitet på materialet vi hjälper våra kunder att ta fram, säger Lotta Berglin.

I en mediebransch under stor förändring, där redaktionerna lever under hårt ekonomiskt tryck att leverera den bästa nyheten för att behålla sina läsare, tittare eller lyssnare, blir det dessutom mindre attraktivt att publicera material med lägre nyhetsvärde.

– Många organisationer har otroligt mycket spännande att berätta, saker som målgruppen faktiskt vill ta del av. Problemet är att det klassiska nyhetsvärdet kanske är lägre. Då fungerar inte traditionellt PR-arbete för att få ut dessa historier, och målgruppen nås därför aldrig av den information som de faktiskt vill ha. Här är native advertising, och content marketing i stort, ett enormt kraftfullt verktyg. Det ger nya möjligheter att kommunicera med målgruppen i fokus. Och görs det rätt, med bibehållen kvalitet och total frånvaro av säljsnack, så kommer det även att stärka varumärket, säger Lotta Berglin.

För mer information om Commas erbjudande inom native advertising, kontakta gärna Lotta Berglin på lotta@comma.se eller 073-408 99 36.