07 Sep Misstagen som förvärrar krisen

De flesta vet i teorin hur en kris ska hanteras. Det finns ju en pärm för det. I bästa fall. Men i verkligheten är det inte alltid så enkelt. Ingrid Landahl, grundare av Comma, har arbetat med krishantering i över 15 år. Här kommer en lista på de fem vanligaste misstagen hon ser i organisationer när krisen slår till.

Bild1


1. Undermåliga rutiner
En krånglig krisplan som står i en pärm som ingen öppnat på ett halvår, eller som inte är övad är ingen hjälp när det blåser. Konsekvensen av dåliga rutiner blir att organisationen tappar värdefull tid och viktiga moment riskerar att missas.

2. Vilken kris?
Ofta är en företeelse som utlöser en förtroendekris något som organisationen känt till under längre tid men inte reagerat på eller tagit tag i. Ett bra exempel på det är SCA:s flygplan, Kommunals spritkultur och Volkswagens avgasfusk. Här handlar det ofta om en oförmåga att se sig själv utifrån och en kultur där man tycker att ”vi är väl inte värre än någon annan i branschen”.

3. För sen och för känslomässig reaktion
Följer ofta på punkt två. Istället för att resolut ta tag i de egna problemen försöker man bortförklara det hela eller skylla situationen på orättvis spegling i media.

4. Underskattar informationsbehovet/har för lite resurser
I nästan alla kriser och övningar vi medverkar i är informationsresurser en trång sektor. I en krisgrupp finns oftast en person som informationsansvarig och som förväntas göra allt. Det behövs minst två till för att effektivt hantera en krissituation ur ett kommunikationsperspektiv. En behövs i krisrummet som strateg och för att ta fram övergripande budskap, en tar presstelefonen och en producerar material. Tre personer är ett absolut minimum för att ha en chans att nå ut i ett akut skede.

5. Åsidosätter den övriga verksamheten
En kris kan dra ut på tiden. Resten av organisationen behöver både stöd och hjälp att fortsätta med verksamheten i så stor utsträckning som möjligt för att minimera kostnaderna för krisen. Se därför till att inte alla chefer sitter i krisgruppen utan att någon har ansvaret för ”business as usual”.

Sen ska man vara försiktig när man kritiserar andras kriser i media utan att ha information från ”insidan”. De kanske har hanterat situationen strålande med tanke på hur illa det egentligen var ställt. Vi andra får sällan veta hela sanningen. Det enda man kan konstatera är att det är jobbigt med kris. Men de är lättare att hantera om man är förberedd.

Läs även “Framtidens krishantering”
https://comma.se/framtidens-krishantering/