Roksana Schnittger

Advisor

Roksana Schnittger är advisor med inriktning mot strategisk rådgivning och krishantering samt hjälper uppdragsgivare att påverka olika politiska beslut och processer. Roksana är även en fena på att skapa en kreativ tvist så att budskap skär igenom mediebruset och når den tilltänkta publiken.

Hon har en lång bakgrund inom den politiska sektorn på både regional och kommunal nivå. Roksana har även varit Public Affairs- och kommunikationsansvarig på NREP Sweden vilket inbegrep affärsutveckling och skapandet av Altura Fastigheter.

Roksana har en dubbelkandidat inom Statsvetenskap och Internationella Relationer med fokus på säkerhetspolitik vid Stockholms universitet.

Specialistområden

– Kommunikationsstrategi och rådgivning

– Krishantering

– Crisis Pilot

– Public Relations

– Reputation & Trust