24 May Framtidens krishantering

Commas krishanteringsverktyg lanserades i vintras. Ett tiotal kunder abonnerar redan på tjänsten och lika många till utvärderar den just nu via ett testkonto.

Comma_Phone_Mockup_Webb– Är det någonting som alla har till hands så är det en smartphone. Då är det självklart där som krishanteringen ska starta och inte i en pärm eller något annat. Extra aktuellt är det nu i semestertider som kristeamet förmodligen inte tillbringar på kontoret, säger Ingrid Landahl, vd för Comma och initiativtagare till Crisis Pilot.

Via Crisis Pilot kan kristeamet larmas snabbt via sms och e-post och krishanteringen kan starta direkt. Krisplan och checklistor finns enkelt tillgängliga och i loggboken kan åtgärder och beslut följas vilket gör det enkelt för andra i teamet att sätta sig in i vad som skett.

– De som varit med när det bränner till ordentligt uppskattar enkelheten i verktyget och att man får en överskådlig och samlad bild av de händelser som är aktuella just nu. Vissa incidenter, särskilt förtroendekriser, kan vara aktuella över lång tid och det är en stor fördel att kunna gå tillbaka och läsa den senaste informationen, säger Ingrid Landahl.

Har du missat Commas nya krisverktyg Crisis Pilot? Läs mer här eller kontakta Philip Ohlsson på philip@comma.se eller +46-70-721 70 26.


Läs även “Misstagen som förvärrar krisen”
https://comma.se/misstagen-som-forvarrar-krisen/