Dags för årets stora anseendemätning

Vid den stora datainsamlingen som görs varje höst finns det en möjlighet att få ett fördelaktigt pris på Reputation&Trust-mätningen.

Är du intresserad av att ta del av erbjudandet, få en ny dragning av Reputation&Trust eller bara veta mer?

Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig.

Varför mäta anseendet?

Anseende är immateriellt kapital som är direkt kopplat till affärsmålen. Ett gott anseende anses vara en av de viktigaste konkurrensfördelarna hos de bästa företagen. Ett företag som genomför en anseendemätning får kännedom om organisationens starka och svaga sidor samt vilka aspekter av anseendet som främst påverkar intressenternas agerande.

Reputation&Trust-modellen delar in anseendet i åtta olika dimensioner och gör dem individuellt mätbara. Det gör att det är enkelt att följa utvecklingen inom respektive område från år till år och möjliggör även en benchmark gentemot konkurrenter eller branschgenomsnittet.

Vad får du?

Resultatet visar den statistiska kopplingen mellan organisationers anseende och intressenters bete-ende och kan användas som ett konkret verktyg för hur organisationen kan utveckla sitt anseende och öka stödet från sina intressenter.

Genom modellen kan organisationer förvandla sitt anseende till en mätbar och hanterbar tillgång. Modellen ger en detaljerad förståelse av anseendets struktur, gör det enkelt att sätta mätbara mål och möjliggör att man kan följa utvecklingen av ett företags anseende över tid.Hur funkar det?

Reputation&Trust används för att analysera de olika aspekterna av ett företags anseende, till exempel hur man uppfattar dem (perceptions) när det gäller exempelvis etiska frågor, hållbarhet och ledarskap. Den visar också hur benägna kunderna är att köpa produkter och tjänster, arbeta för, investera i eller om de skulle stötta företaget i en krissituation (behaviour).

I en Reputation&Trust-mätning får intressenterna, t.ex. allmänhet eller kunder, svara på frågor om hur de uppfattar företaget inom en rad områden och hur de tror att de skulle agera i olika situationer i förhållande till företaget.