OM COMMA

Digitaliseringen, ett ständigt ökande och allt snabbare informationsflöde samt ett tuffare medieklimat leder till att konkurrensen om uppmärksamheten blir allt hårdare. Ökande krav på ett etiskt förhållningssätt gör samtidigt att förväntningarna på företag och organisationer sätts högre, risken att ”göra fel” blir allt större.

I dag räcker inte en bra produkt eller tjänst – har din organisation inte målgruppens förtroende blir affärsmålen omöjliga att nå.

Comma hjälper dig och din organisation att bygga och upprätthålla ett starkt förtroende hos alla intressenter. Vi kallar det reputation management. För oss handlar det om att genom slagkraftig kommunikation proaktivt stärka varumärket och affären. Samtidigt säkerställer vi en effektiv risk- och krishantering för att minska risken för att förtroendet skadas.

Comma grundades 2004 och har idag nio konsulter. Comma är medlem i den svenska branschorganisationen för konsultföretag inom Public Relations, Precis.

VAD KAN VI HJÄLPA DIG MED?

Vi har stor erfarenhet av olika typer av kommunikationsutmaningar, från akuta kriser och omvälvande förändringsprojekt till det långsiktiga arbetet att bygga varumärken och påverka opinion.

PUBLIC RELATIONS

PUBLIC RELATIONS

Förbättrad kommunikation med viktiga intressenter bidrar till att stärka varumärket och uppnå verksamhetsmålen.

 

Exempel på tjänster:

– Intressentanalyser och omvärldsbevakning

– Strategisk kommunikationsplan

– Idéarbete och kreativa kampanjer

– Genomförande av aktiviteter
i traditionella och sociala medier

– Internkommunikation

– Medieträning

PUBLIC AFFAIRS

PUBLIC AFFAIRS

Politiska processer och myndighetsbeslut påverkar företag och organisationer i hög grad. Därför krävs en förståelse för drivkrafterna bakom och kunskap om hur besluten fattas.

 

Exempel på tjänster:

– Politisk omvärldsbevakning och analys

– Strategisk rådgivning

– Direktkontakt med beslutsfattare

– Opinionsbildning

– Lobbyträning

KRISHANTERING

KRISHANTERING

När krisen inträffar kan ett varumärke snabbt gå från välkänt till ökänt. Comma arbetar både förebyggande och i pågående kris.

 

Exempel på tjänster:

– Riskinventering

– Krisplan

– Kriskommunikation

– Krisövningar

– Krisapp

CRISIS PILOT – COMMAS KRISAPP

Glöm den dammiga krispärmen med inaktuella telefonlistor. Nu kan du dra igång krishanteringen direkt med hjälp av Crisis Pilot. Crisis Pilot är en webbaserad krishanteringsapplikation med ett enkelt gränssnitt som fungerar på alla plattformar, från smartphone till dator. I systemet finns:

 

 • Larmfunktion via sms och mejl
 • Plats för krisdokumentation, t ex krisplan och checklistor
 • Möjlighet att dela information med krisgruppen, t ex aktuellt läge och budskap
 • Funktion för att föra krislogg
 • Möjlighet att delegera uppgifter inom krisgruppen
 • Arkiveringsfunktion för avslutade kriser

 

Crisis Pilot är en molnbaserad prenumerationstjänst.. Som prenumerant får man även tillgång till Commas journummer för kriskonsultation dygnet runt.

Intresserad? Kontakta oss!Se film

VÅRT ARBETSSÄTT

Vi arbetar i en välstrukturerad process för att säkerställa att du når dina kommunikationsmål. Den kan beskrivas så här:

ANALYS

ANALYS

För att nå dina mål måste du veta vilken utgångspunkten är. Du behöver ha kunskap och förståelse för vad kunder, massmedia och andra intressentgrupper har om din organisation och dess erbjudande. Hur bevakar massmedia ditt intresseområde? Finns det någon pågående diskussion om din bransch eller organisation i sociala medier? Vad tycker politiker om ett specifikt ämne? Vi hjälper dig få en förståelse för vilka parametrar som driver din marknad.

STRATEGI

STRATEGI

A och O i planeringen är hur kommunikationen ska bidra till att nå verksamhetsmålen och säkerställa att omvärlden får den bild av er som ni vill ha. Du behöver göra olika vägval för att hitta sätt att bryta igenom bruset och bygga ditt varumärke. Strategin är en beskrivning av hur kommunikationen ska hjälpa dig med detta.

KOMMUNIKATION

KOMMUNIKATION

I varje verksamhet finns det nyheter och fakta som kan väcka uppmärksamhet och intresse. Utmaningen är att bedöma vad som är intressant för respektive målgrupp och att kommunicera detta på ett effektivt och enhetligt sätt i de olika kanalerna.

UTVÄRDERING

UTVÄRDERING

För att se om kommunikationen bidragit till att nå verksamhetsmålen behövs kontinuerliga mätningar och avstämningar. Uppföljningen är viktig för att fortsätta utveckla kommunikationen i rätt riktning utifrån en förnyad analys.

MEDARBETARE

Ingrid Landahl

Seniorkonsult och grundare

Ingrid arbetar framförallt med strategisk rådgivning, utbildningar samt risk- och krishantering, bland annat för svensk kärnkraftsindustri. Hon har lång erfarenhet från PR-branschen där hon verkat i ledande roller sedan 1996. Dessförinnan var hon marknadschef på Stockholm Water Foundation. Ingrid är civilekonom från Stockholms Universitet. Bland kunderna finns bland andra Svensk Kärnbränslehantering (SKB).

 

Telefon +46-70-657 33 34

Jan Strand

Seniorkonsult och delägare

Jan arbetar  med medieträningar, mediekontakter, strategisk rådgivning samt risk- och krishantering. Han har arbetat med PR sedan 1999 efter en tidigare karriär som journalist, bland annat på Expressen. Jan är utbildad journalist och har en fil kand i teoretisk filosofi från Lunds universitet. Bland kunderna finns bland annat företag inom kärnkrafts- och läkemedelsindustrin.

 

Telefon +46-70-710 69 79

Lotta Olofsson

Seniorkonsult och delägare

Lotta arbetar främst med strategisk rådgivning och projektledning bland annat för flygindustrin och IT-branschen. Hon har arbetat som PR-konsult sedan 1999. Innan dess var hon PR-ansvarig på telekombolaget Iquity Systems. Under fem år jobbade Lotta även med företagsförsäljning och marknadsföring på SAS i Shanghai, Kina. Bland kunderna finns Qatar Airways, hotellgruppen AccorHotels och telekombolaget TDC.

 

Telefon +46-73-408 99 36

Fredrik Hultgren

Seniorkonsult och delägare

Fredrik arbetar främst med kunder inom läkemedelsindustrin och hälso- och sjukvårdssektorn. Hans huvudsakliga arbetsområden omfattar mediefrågor, opinionsbildning samt övergripande kommunikationsrådgivning. Fredrik är en driven skribent specialiserad på debattartiklar och andra opinionsbildande texter, och anlitas även för referat och artiklar från exempelvis medicinska kongresser och föreläsningar. Han är utbildad journalist från JMK och har studerat statsvetenskap vid Stockholms universitet. Tidigare arbetade han på Dagens Medicin och har även erfarenhet från Svenska Dagbladet, Barometern-OT och Vårt Kungsholmen.

 

Telefon +46-70-444 12 21

Ingemar Åkesson

Seniorkonsult

Ingemar är en av Sveriges mest erfarna personer inom travel management och reseindustri. Han arbetar med strategisk rådgivning, mediefrågor, sociala medier och evenemang. Närmast kommer han från den internationella affärsresebyrån Hogg Robinson Group där han arbetat som kommunikationsdirektör för Nordeuropa.

 

Telefon +46-70-898 33 69

Merja Metell Suomalainen

Seniorkonsult

Merja är specialiserad inom strategisk rådgivning och arbetar med medieträning, medierelationer och varumärkesfrågor. Hon var tidigare pressansvarig för Kriminalvården och har arbetat med lobbying i folkhälsofrågor för Mind och Karolinska Institutet. Merja har lång journalistisk erfarenhet, bland annat som programledare och redaktör på SR och SVT. Hon är utbildad processledare från SIQ, Institutet för Kvalitetsutveckling. Nyligen var Merja tjänstledig på deltid för ett uppdrag åt socialdepartementet i kommittén Nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen.

Telefon +46-70-864 06 18

Philip Ohlsson

Konsult

Philip arbetar främst med sociala medier, omvärldsbevakning, nulägesanalys, research och textproduktion. Han har en kandidatexamen från PR- och informations-programmet vid Örebro Universitet. Tidigare har Philip gjort en kortare praktik som kommunikatör på Svenska Lärarförsäkringar och läst journalistik och media på Östra Reals Gymnasium.

 

Telefon +46-70-721 70 26

ULRIKA STEN

Seniorkonsult

Ulrika arbetar främst med strategisk rådgivning, internkommunikation och medierelationer. Hon har arbetat som PR-konsult sedan 2009 och har bred erfarenhet som marknads- och kommunikationsansvarig från flera olika områden, närmast från försäkringsbranschen där hon arbetat med intern- och förändringskommunikation. Hon är utbildad inom både kommunikation och marknadsföring i Sverige och USA.

 

Telefon +46-70-757 64 54

Jonas Clefström

Art director

Jonas är frilansande art director sedan 2009 och underkonsult hos Comma där han hjälpt våra kunder med allt från webbsidor och grafisk design till foto och kreativa kampanjer. Han har arbetat med reklam, design och foto sedan 1990 och har under åren byggt upp en bred erfarenhet inom visuell kommunikation. Tidigare har Jonas bland annat varit delägare på reklambyrån Grand och art director på flera andra byråer i Stockholm. Bland hans tidigare kunder finns allt från snabbrörliga konsumentvaror till skolor och tjänster.

 

Telefon +46-708-59 59 79

JOBBA HÄR

Vill du arbeta i ett sammansvetsat team där vi utnyttjar varandras styrkor för att i alla lägen kunna erbjuda kunden den bästa lösningen? På Comma jobbar endast seniorkonsulter med god erfarenhet från sina respektive kompetensområden.

 

Just nu är vi inte inne i någon aktiv rekryteringsfas, men Comma letar alltid efter erfarna och drivna talanger att förstärka vårt redan starka team. Skicka ett mejl med CV till info@comma.se och berätta varför just du ska bli Commas nästa medarbetare!

AKTUELLT

 • Lunchseminarium 21 april: Krisberedskap – dygnet runt

  Hur hanterar man hetluften i en organisation på sammanlagt 34 sjukhus och runt 800 byggprojekt per år? Och hur går......

 • To be or not to be in Almedalen?

  Politikerveckan i Visby – Almedalsveckan – ligger fem månader bort. Men för de flesta som kommer att vara på plats......

 • Moderatorn har ordet

  Seminarier och debatter. Rundabordssamtal och diskussionsforum. Alltifrån sakliga diskussioner till politiskt tjäbbel. Oavsett hur kvalitén mellan dessa samtal varierar så......

VÅRA KUNDER

Våra kunder finns i många olika branscher. Många har vi jobbat med länge och andra är nyare bekantskaper. Gemensamt för alla är att de står inför olika kommunikationsutmaningar som de behöver hjälp med. Ibland är vi bara ett bollplank medan vi andra gånger fungerar som en outsourcad informationsavdelning. Här är några av dem:

KONTAKT

Adolf Fredriks kyrkogata 13
111 37 Stockholm

+46 8 612 83 05

+46 8 612 83 01

info@comma.se

HITTA TILL OSS